התייעלות אנרגטית בעיריית רעננה

העירייה מגבשת תוכנית רב שנתית לשמירה על הסביבה ושימוש חסכוני ויעיל באנרגיה,שתוביל לחסכון כספי משמעותי

עיריית רעננה מנהלת מערכת לשימור אנרגיה ולשמירה על הסביבה, פועלת בהתאם לדרישות תקן 50001 ISO ולחוקים ולתקנות במדינת ישראל, ופועלת במרץ להגברת שימוש חסכוני ויעיל באנרגיה לטובת הפחתת השפעות שליליות על הסביבה ולחסכון בכספי הציבור.

למען מטרה זו גובשה תוכנית אב רב שנתית להתייעלות אנרגטית, הכוללת פרויקטים להחלפת מערכות מיזוג מרכזיות ומזגנים מפוצלים ישנים וכן החלפת התאורה באולמות הספורט ותאורת הפנים במוסדות החינוך לתאורה חסכונית, פרויקטים שיחסכו באופן משמעותי את צריכת החשמל במוסדות השונים.

בנוסף, הותקנו מזגניות המכבות את המזגנים באופן אוטומטי, במטרה למנוע שכחת מזגנים דלוקים, מתקיימת תחזוקה שוטפת של המזגנים לצמצום תקלות, וכן הותקנו גלאי תאורה לצמצום צריכת חשמל מוגברת.

עד כה הוחלפו מערכות מיזוג מרכזיות באולמות ספורט ביל”ו ואריאל, העבודות באולם הספורט העירוני בתיכון מטרווסט בעיצומן ובקרוב יוחלפו גם כל גופי התאורה הקיימים באולם לתאורה חסכונית ובכפוף לתקנים הנדרשים לשידור התחרויות המתקיימות באולם בטלוויזיה.  במקביל הוחלפו מאות מזגנים ומערכות מיזוג במוסדות חינוך ובמתקני העירייה למזגנים חדשים וחסכוניים אנרגטית, המסייעים בצמצום צריכת החשמל ב-30% עד 50%!

בימים אלו נבחנים פרויקטים נוספים בנושא ההתייעלות האנרגטית, במטרה להקטין את זיהום האוויר בעיר, כגון: הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים ברחבי העיר, מערכות חימום מים חסכוניות, גגות פוטוולטאים ועוד.

חיים ברוידא, ראש העיר: “בעידן החדש זה צו השעה לאמץ תפיסה ירוקה, חדשנית ועדכנית כמקובל בערים המובילות בעולם. אני בטוח שנצא כולנו נשכרים מיישום התוכנית שתשיג חיסכון משמעותי בהוצאה הציבורית”.

יש לכם חדשות לחלוק איתנו?
נגישות