חינוך בנווה זמר

חינוך

מאז הקמת השכונה, נבנו בשכונה מעל 10 גנים ובית ספר יסודי.

בית הספר בשכונה נבנה בצורה מודרנית במבנה מרהיב ביופיו ועם צוות חינוכי מהשורה הראשונה.

בעתיד צפויים להבנות בשכונה מבני חינוך נוספים דוגמת חטיבת ביניים, בי”ס למחוננים ובי”ס לילדים עם צרכים מיוחדים.

רשימת מוסדות החינוך בשכונה: 

שם סוגכתובת

טלפון

גיטרהגן טרום טרום חובהמשה וילנסקי 64

09-7606398

דולבגן חינוך מיוחד יעקב אורלנד 7

09-7742037

ויולה גן טרום חובהמשה וילנסקי 64

09-9651062

כינורגן חינוך מיוחד משה וילנסקי 64

09-7743074

מנדולינהגן טרום טרום חובהעלי מוהר 5
מפוחיתגן חובהמשה וילנסקי 15

09-9696213

מצילתייםגן חובה + טרום חובהמשה וילנסקי 15

09-9776749

נבלגן חובהמשה וילנסקי 64

09-7710003

ענבלגן חינוך מיוחדמשה וילנסקי 48

09-9639679

פיקלוגן חובה + טרום חובהעלי מוהר 5
פסנתרגן חינוך מיוחדמשה וילנסקי 15

09-7670647

פעמוןגן טרום חובהמשה וילנסקי 48

09-9782407

צ'לוגן טרום חובהמשה וילנסקי 64

09-7715408

צלילגן חובהמשה וילנסקי 48

09-7795446

בית ספר לי-אורבית ספר לילדים מיוחדיםסשה ארגוב 15

09-9696541

בית ספר נווה זמרבית ספר יסודיסשה ארגוב 13

09-7900740

נגישות