כל מה שאתם צריכים לדעת על שנת הלימודים ברעננה

כמה ילמדו בכל כיתה, הגדלת צוותי החינוך, צהרונים, שאטלים ועוד בכתבה שתעשה לכם סדר באיך תראה שנת הלימודים הקרובה.

עיריית רעננה נערכת לפתיחתה הצפויה של שנת הלימודים ביום ג’, 1.9.20, במתווה הלמידה הייחודי שגיבש משרד החינוך, כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה למניעת התפשטות הנגיף.

לקראת פתיחת השנה, תקיים העירייה מפגש לייב בפייסבוק העירוני, במעמד ראש העיר רעננה, חיים ברוידא,  חברת מועצת העיר איילת סגן, מנהלת אגף החינוך רויטל שפירא ומנהלות מחלקות יסודי, על יסודי וחינוך מיוחד. המפגש יתקיים ביום ד’ 19.8.20, בשעה 10:30, ויהווה במה לשאלות וקבלת תשובות און ליין בנושאים הנוגעים לפתיחת השנה ומתווה הלמידה.

17,716 תלמידי רעננה, מהם 3,134 ילדי הגנים בעיר, צפויים לפתוח את שנת הלימודים כסדרה בעיר, הן ממוסדות הלימוד והן מבתיהם בלמידה מקוונת, בהתאם למתווה הלמידה החדש. מנהלי המוסדות החינוכיים נערכו למתווים שונים.

ראש העיר רעננה, חיים ברוידא: “בכל שנה מחדש, אנו חשים את ההתרגשות וההיערכות העירונית לקראת פתיחת שנת הלימודים. השנה, על רקע ההתמודדות עם משבר הקורונה ומתווה הלמידה החדש, אנו נערכים במשנה מרץ לאפשר לתלמידנו סביבת למידה בטוחה ונעימה, הקניית חוויית למידה משמעותית, תוך שמירה על הנחיות משרד הבריאות. בשילוב כוחות של כלל אגפי העירייה, ובהובלת אגף החינוך בעיר, פעלנו בשבועות האחרונים לביצוע ההתאמות הנדרשות. החל בגיוס כוח האדם וכלה בהקצאת מרחבי הלימוד המתאימים, להבטיח ששנת הלימודים תיפתח כסדרה, מכיתות א’ ועד י”ב, בהתאם למתווה הלמידה החדש. בטוח שגם השנה, נלווה בהתרגשות את ילדינו העולים לכיתות א’ ועושים צעדיהם הראשונים במערכת החינוך העירונית ונעניק כתף לתלמידנו הבוגרים במירב ההשקעה של צוותי הלימוד ותוכניות החינוך המתקדמות ביותר”.

מתווה הלמידה החדש

מתווה הלמידה ההיברידי אליו נערכה העירייה, בהתאם להנחיות העדכניות, משלב למידה ממרחבי חיים שונים ומבית הספר.

  • גני ילדים – ילמדו שישה ימים בשבוע בכיתות מלאות.
  • כיתות א’-ב’ : ילמדו 5 ימים בשבוע בכיתות מלאות.
  • כיתות ג’-ד’: ילמדו 5 ימים בשבוע בקבוצות של עד 18 תלמידים.
  • כיתות ה’-ו’: ילמדו כשלושה ימים בשבוע בבתי הספר, בקבוצות של עד 18 תלמידים, וכיומיים נוספים בלמידה מקוונת מרחוק.
  • תלמידי החטיבות והתיכונים, ילמדו במתכונת למידה מקוונת מרחוק, שתשלב למידה בבתי הספר בקבוצות של עד 18 ילדים, למשך יומיים בשבוע לכל הפחות. כיתות מב”ר, “אתגר” וכיתות עולים ילמדו בהיקף למידה רחב יותר בביה”ס.
  • תלמידי החינוך המיוחד בכל הגילאים, ילמדו באופן מלא.

התאמת מוסדות החינוך ומבני הלימוד לצורכי הלמידה

במהלך השבועות האחרונים, נערכה העירייה בתגבור צוותי הלוגיסטיקה והניקיון, אשר ביצעו עבודות תחזוקה וניקיון מקיפות במוסדות החינוך על מנת לענות על הנחיות ההיגיינה הקפדניות הנדרשות. בין היתר כללו העבודות ניקוי יסודי של מבני בתי הספר והגנים, הצטיידות בעזרי ההתמגנות הנדרשים לשמירה על בריאות הילדים החל בציוד נוזלי חיטוי, ערכות ניקיון וכלה בשילוט מתאים לריענון ההנחיות וכללי המיגון לצוותי החינוך ולתלמידים. כמו כן מתבצעת היערכות להגשת הארוחות ב”חמגשיות” בהתאם להנחיות בגני היול”א  ובצהרונים.

לנוכח המעבר ללמידה בקבוצות קטנות, קיימה העירייה הערכת מצב להתאמת מבני בתי הספר וכיתות הלימוד לגידול הנדרש במספר הכיתות בפועל בשכבות הלימוד השונות. ההיערכות ומיפוי הצרכים בוצעו מתוך החזון החינוכי העירוני, לאפשר הגדלת  ימי למידה במוסדות החינוך בלמידה– פנים אל פנים ככל הניתן. בשיתוף אגף הבטחון ואגף בינוי רכש ולוגיסטיקה בוצעו בעיר סיורים ומיפוי מבני הלימוד, כמו גם בחינת אופן ניצול חללי הלמידה והכיתות בבתי הספר הקיימים. במקביל במספר מצומצם של בתי ספר העיריה תבחן שימוש במבנים ציבוריים עירוניים הסמוכים לבתי הספר והסבתם לכיתות לימוד וייעשה שימוש במרחבי חוץ לצרכי למידה. זאת, תחת התפיסה העירונית – רעננה כקהילה אחת עם מרחבים עירוניים, מפגשים וקשרים בין כל המגוון הקיים.

תקשוב מוסדות החינוך והיערכות ללמידה מקוונת

בשיתוף אגף המחשוב בעירייה, נערכה העירייה לתקשוב מוסדות החינוך לצורך יישום מתכונת הלמידה המקוונת שתונהג השנה, כהמשך להחלתה בהצלחה אשתקד בגל הקורונה הראשון. היערכות זו כללה מיפוי שבוצע במוסדות החינוך לבדיקת תשתיות המחשוב והתאמת ציוד הלמידה והטכנולוגיות בבתי הספר. בין היתר בוצעה בדיקת תשתיות המחשבים וציוד הקצה, רוחב הפס, רישות סיבים אופטיים, ועזרי הטכנולוגיה לצורכי הלמידה מרחוק, והכשרת צוותי החינוך לתכנון וניהול הלמידה הממוחשבת. ביוזמת העירייה, הוצעה לתלמידים ולצוותי החינוך רכישת מחשבים מרוכזת ומוזלת, עוד בתחילת משבר הקורונה, שהורחבה גם בשבועות האחרונים. כן התבצעה בעיר, בהובלת האגף לשירותים חברתיים חלוקת מחשבים לילדים ממשפחות שידן אינה משגת.  דגש עירוני מיוחד מושם על ההתמודדות עם אתגרי  הלמידה מרחוק, ובתי”ס רבים נכנסו לתוכנית ענן חינוכי. ללמידה מרחוק השלכות חברתיות וצוותי החינוך בעיר הונחו למקד תשומת לב בלמידה מגוונת במרחבי חיים ויצירת קשר אישי בין המורה והתלמידים, קיום פעילויות בעלות אופי חברתי ומעקב אחר התלמידים ונוכחותם בשיעורים גם מרחוק ומבעד למסך המחשב.

הרחבת מצבת כוח אדם וצוותי החינוך

על מנת להתאים את מצבת כוח האדם וצוותי החינוך לצורכי הלמידה בפועל, המכתיבים הרחבת צוותי החינוך לנוכח המעבר ללמידה בקבוצות קטנות, ביצעה עיריית רעננה, בהובלת אגף החינוך, הערכת מצב להשלמת כוח האדם הנדרש. במסגרת זו, ניתנה עדיפות להרחבת משרות צוותי החינוך הקיימים בבתי הספר, והגדלת אחוזי המשרה של המורים עד ל- 117% בהסכמתם וכפי רצונם. כן הורחבה משרתם של תומכי ההוראה המועסקים בבתי הספר, ונבחנה העסקתם והצטרפותם לצוותי ההוראה בשטח. לאחר שמוצה מהלך הרחבת המשרות, פנתה העירייה לגיוס כוח אדם להשלמת פערי מצבת העובדים, בכדי לאפשר פתיחה של שנת הלימודים כהלכתה.  בתי הספר היסודיים יתוגברו בעוזרי הוראה שיסייעו בלמידה בקבוצות קטנות.  כחלק משיפור השירות בגני ילדים נערכת העירייה עם תחילת השנה לגיוס מנהלות שטח שיתנו מענה להורים ולצוותים וזאת לצד פתיחת מוקד פניות.

בינוי, שיפוצי קיץ וגינון

בשכונת נווה זמר ייפתחו לקראת שנה”ל הקרובה שני גני ילדים חדשים: “פיקולו” ו”מנדולינה” – גני יול”א שיתנו מענה לגידול אוכלוסיית הילדים בשכונת נווה זמר.

אגף רכש ולוגיסטיקה בשיתוף אגף החינוך הובילו השנה את שיפוצי הקיץ. השנה בוצע שיפוץ מקיף ומעמיק בתיכון “מטרו ווסט” ובבית הספר “יבנה”, וכן ב-9 גני ילדים בעיר. כן נערכו שיפוצים ונבנו חללי למידה חדשניים ביתר בתי הספר בעיר, ונצבעו 36 גני ילדים. אגף שיפור פני העיר דאג לטיפול בחצרות מוסדות החינוך ולטיפול אגרונום בכל העצים בבתי הספר.

פעילות בתי התלמיד – צהרונים וחוגים

צהרוני בתי התלמיד ייפתחו בבתי הספר בהתאם לרישום, ויפעלו במתכונת “ניצנים” בכיתות א’-ב’ (מותנה באישור הממשלה). בנוסף יפעלו הצהרונים גם לכיתות ג’, ללא סבסוד.

חוגי בתי התלמיד יתקיימו במתכונת “התו הסגול” ללא הפעלת המועדוניות.

שאטלים והסעות תלמידים

בשל הלמידה במתכונת היברידית בבתי הספר, מתווה הפעלת השאטלים ייבחן מחדש, בהתאם לתוכניות הלימודים הבית ספריות.

שירות פסיכולוגי חינוכי

עם פתיחת שנה”ל תשפ”א יחדש השפ”ח את המענה הטיפולי לילדים מגיל לידה עד 9 במרכז מטרי”ה (מרכז טפולי רב-תחומי ילד הורה- לשעבר ‘המרכז לגיל הרך’). המרכז יעניק מענה מסובסד לצרכים התפתחותיים שונים: טיפולים פסיכולוגים, טיפולים רגשיים, רפוי בעיסוק, קלינאות תקשורת, טיפולים קבוצתיים, הכנה לכיתה א’ והדרכות ההורים. המרכז נמצא ברח’ קזן 18,רעננה; ניתן לפנות למרכז בטלפון:09-7451747.

לקראת שנת תשפ”א ובמהלכה, ונוכח מורכבות ההתמודדות עם משבר הקורונה, השירות הפסיכולוגי ימשיך להציע מידע מקצועי רלוונטי כמו גם קבוצות היוועצות באמצעות ‘זום’  להורים במגוון תחומים, וכן בשיתוף עם האגף לשירותים חברתיים יקיים קבוצת ליווי והיוועצות עבור  הורים ‘עצמאיים’. מומלץ לעקוב ולהתעדכן  בפרסומי המרכז בעמוד הפייסבוק  “השירות הפסיכולוגי רעננה”.

תוכניות לימוד חדשניות ופיתוח ההון האנושי

לצד ההיערכות להתאמת הלמידה ללמידה במתווה החדש של משרד החינוך, ממשיך אגף החינוך בעירייה בהשקעת מאמצים להקניית חווית למידה משמעותית ופיתוח תוכניות  חדשות לתלמידי העיר. בין תוכניות הלימוד החדשות הבולטות השנה יתקיימו תוכניות בפארק רעננה, בשילוב היחידה לקיימות. במסגרת פיתוח החוויה החינוכית, נערך אגף החינוך להמשכיותן של התוכניות במתכונת מיוחדת. לכל תוכנית הוכנו שני מתווים, ובתי הספר יוכלו  ליישמם בהתאם להנחיות מתווה קורונה. פארק רעננה והמרחבים הציבוריים יזמנו למידה חוץ כיתתית משמעותית. המרכז לעסקים חדשנות ויזמות רעננה, נערך במלוא המשאבים להמשך הפעלת  תוכניות חינוך בשנת הלימודים תשפ”א, בשיתוף חברות ההייטק הפועלות בעיר, להעשרתם וקידומם של תלמידי העיר בתחום המדע והטכנולוגיה, וזאת בהתאם להנחיות התו הסגול. דגש נרחב יינתן בתשפ”א  על נושא המוגנות ברשת והמוגנות המינית. תוכניות דגל שהתקיימו בעבר יעברו למתכונת למידה מרחוק וישלבו את ההורים כחלק מהפעילות.

תכנית שנתית לפיתוח מקצועי של צוותי החינוך הושלמה וכוללת מתן מענה לאתגרי הלמידה בזמן קורונה כחלק מקידום תהליכי התחדשות פדגוגית בבתי הספר. בתוך כך, יושם דגש מרכזי על קידום דרכי הוראה מגוונות כחלק מצורכי השעה, יעדי בתי הספר וצורך של תושבי ותושבות העיר כפי שעלה בסקר התושבים. בנוסף, יזכו בתי הספר לליווי תהליכי התחדשות פדגוגית בתוך בתי הספר.

כמו כן מעדכנת העירייה על חזרתו של אמנון בר נתן לניהול תיכון מטרווסט, לאחר שנת שבתון, ניצה חן מונתה לתפקיד מנהלת מחלקת החינוך היסודי בעירייה, וטלי מנו נבחרה להקים את מחלקת החינוך המיוחד בעירייה.

רויטל שפירא מנהלת אגף  החינוך: “שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה מהווה הזדמנות מצוינת לפיתוח וחדשנות. צוותי החינוך של רעננה הוכיחו בשנה”ל הקודמת יצירתיות והוראה מגוונת ומקוונת. השנה נעסוק בקידום חוסן אמון, הוגנות שוויון והכלה כחלק ממנהיגות פדגוגית וארגונית במציאות משתנה. אגף החינוך נערך בשנה”ל תשפ”א לגיבוש תכנית אסטרטגית לחינוך בליווי מקצועי של חברת משאבי ידע בע”מ, התוכנית תעסוק בהיבטים דמוגרפים ופדגוגים של מערכת החינוך ותגובש בשיתוף מנהלים, מורים, אנשי משרד החינוך, שותפות אגפי העירייה השונים ותהליכי שיתוף ציבור”.

כתבות מהפורטל שיעניינו אתכם

יש לכם חדשות לחלוק איתנו?
נגישות