נדל"ן בנווה זמר

נדל”ן

נווה זמר

3,840,000 ₪

דירות גן מספר חדרים: 6

נווה זמר

3,700,000 ₪

דופלקס מספר חדרים: 6

נווה זמר

3,095,000 ₪

דירות מספר חדרים: 5

נווה זמר

2,920,000 ₪

דירות מספר חדרים: 5

נווה זמר

3,180,000 ₪

דירות מספר חדרים: 5

נווה זמר

3,099,000 ₪

דירות מספר חדרים: 5

נווה זמר

2,750,000 ₪

דירות מספר חדרים: 5

נווה זמר

3,680,000 ₪

דירות מספר חדרים: 6

נווה זמר

3,568,000 ₪

דירות גן מספר חדרים: 6

נווה זמר

4,800,000 ₪

דופלקס דירות גן מספר חדרים: 6

נווה זמר

3,250,000 ₪

דירות מספר חדרים: 5

נווה זמר

3,190,000 ₪

דירות מספר חדרים: 5

נווה זמר

4,480,000 ₪

דופלקס מספר חדרים: 6

נווה זמר

6,900 ₪

דירות מספר חדרים: 4

נווה זמר

2,950,000 ₪

דירות מספר חדרים: 5

נווה זמר

2,900,000 ₪

דירות מספר חדרים: 5

נווה זמר

2,780,000 ₪

דירות מספר חדרים: 5

נווה זמר

8,000 ₪

דירות גן מספר חדרים: 5

נווה זמר

3,250,000 ₪

דירות גן מספר חדרים:

נווה זמר

2,990,000 ₪

דירות מספר חדרים: 5

נווה זמר

2,530,000 ₪

דירות מספר חדרים: 4

נווה זמר

3,090,000 ₪

דירות מספר חדרים: 5

נווה זמר

2,760,000 ₪

דירות גן מספר חדרים: 4

נווה זמר

2,890,000 ₪

דירות מספר חדרים: 5

נווה זמר

2,350,000 ₪

דירות מספר חדרים: 4

נווה זמר

5,500 ₪

דירות מספר חדרים: 4
רוצים להעלות נכס?
נגישות