עיריית רעננה עומדת ביעדי העסקת אנשים עם מוגבלויות

דוח משרד המשפטים, מציבות ושיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות לשנת 2018 מציג עמידה מלאה ביעדי המדינה להעסקת אנשים עם מובלויות. 

עיריית רעננה ממשיכה להציג עמידה ביעדי המדינה להעסקת אנשים עם מוגבלויות. דוח שפורסם באתר משרד המשפטים, מטעם נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, מעלה עמידה מלאה של העירייה ביעד הייצוג של 5% עובדים עם מוגבלות משמעותית, שנקבע על ידי המדינה, בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות.

הדו”ח, המתייחס לשנת 2018, מציג את נתוני עמידתם של המעסיקים הציבוריים הגדולים במשק ביעד העסקת אנשים עם מוגבלויות, בהתאם לשיעור ייצוג העובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון, וכולל ארבע דרגות עמידה ביעד: שיעור העסקה של 5% לפחות- עמידה מלאה, מ-3.5% ופחות מ-5%  – רמה בינונית, מ-2% ופחות מ-3.5%  – רמה נמוכה ופחות מ- 2% – אי עמידה ביעד.

על פי נתוני הדו”ח, נמנית עיריית רעננה עם המעסיקים העומדים עמידה מלאה ביעד, זאת בהתאם לנתונים שהועברו לנציבות מהמוסד לביטוח לאומי ובכפוף לצו הרחבה לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (1998) הקובע ייצוג הולם לתעסוקה ברשויות ציבוריות ומחייב כל גוף ציבורי גדול, המעסיק מעל 100 עובדים, להגיע לייצוג הולם בין עובדיו של 5% ומעלה אנשים עם מוגבלות משמעותית.

ראש העיר רעננה, חיים ברוידא: “אני מברך על פרסום הנתונים המשקפים הלכה למעשה את תפיסת השוויון החברתי והערבות הדדית שחרטה העירייה על דגלה, וניבטת מכל מישורי פעילותה. נמשיך לפעול להנחלת ערכי הסובלנות וקבלת האחר בקרב תושבי העיר והמעסיקים בה, ובראש ובראשונה להוות דוגמא אישית וליישם ערכים אלו כחלק מהמדיניות העירונית של העסקת העובדים בעירייה ושילובם בחברה”.

 

כתבות מהפורטל שיעניינו אתכם

יש לכם חדשות לחלוק איתנו?
נגישות