תקציב עיריית רעננה לשנת 2020 אושר במועצת העיר

תקציב 2020 עומד השנה על 837,240,000 ₪.

ראש העיר, חיים ברוידא: “תקציב 2020 נבנה תוך שימת דגש על התושב במרכז, ומביא לידי ביטוי את המדיניות הארגונית שהובלתי במהלך השנה האחרונה – איך לעשות יותר עבור התושבים בפחות עלויות. נמשיך להתייעל ולנהל את התקציב בצורה אחראית ומאוזנת, ולהפנות את המשאבים הכספיים לשיפור איכות החיים של תושבי העיר”.

מועצת עיריית רעננה אישרה את תקציב העירייה לשנת 2020. התקציב מבטא את מדיניות העירייה להמשיך ולהעניק לתושבי רעננה שירותים עירוניים ברמה הגבוהה ביותר בכל תחומי החיים העירוניים, לצד אחריות ציבורית בניהול התקציב, שמירה על איזון תקציבי, והקטנת הגירעון.

התקציב השוטף לשנת 2020 יעמוד על 837,240,000 מיליון ₪, פחות בכ- 9 מיליון ₪ לעומת התקציב המעודכן לשנת 2019. סעיף ההכנסות העצמאיות גדל באמצעות תקציבים שהועברו ממשרדי הממשלה, ובאמצעות מכרזים ו”קולות קוראים” ובכך הוספנו למערכת עשרות מיליונים המאפשרים לנו לשפר ולהרחיב את השירותים לתושב.

בתקציב זה בולט הגידול בהשקעות בשלושה תחומים מרכזיים העומדים בראש סדר העדיפויות לכל תושב – חינוך, רווחה ונוער.

תקציב החינוך גדל מ-280 מיליון ₪ ל-286 מיליון ₪, תוספת של 6 מיליון ₪  שתושקע בהתחדשות מרחבי לימוד והמשך השקעה בציוד, תכניות לימוד נוספות ובכוח אדם. זאת בנוסף ליישום תוכנית אב לשידרוג כל מוסדות החינוך במהלך השנים הקרובות, כאשר כל שנה יוקצו לכך כ-19 מיליון ₪. תקציב ההכנסות ממשרד החינוך גדל מ-199 מיליון ₪ ל-204 מיליון ₪. תוספת של כ-5 מיליון ₪ בתחום החינוך הפורמלי. הגידול בתקציב מיועד להמשיך וביתר שאת את ההשקעה בתחומי מיצוי המצוינות של ילדי העיר ומתן מענה לכלל האוכלוסיות: הקמת מדור לידה עד שלוש, הקמת מוסדות חינוך וגני ילדים, תכנית אב לחינוך עם צפי דמוגרפי, המשך פיתוח מרחבי למידה מתקדמים והכנסת תוכניות חדשניות לבתי הספר.

בתחום השירותים החברתיים הגדילה העירייה את חלקה בכ-700 אלף ₪, בעוד שמשרד הרווחה יעביר פחות כ-400 אלף ביחס לשנת 2019. הגידול בתקציב יושקע בכל תחומי הפעילות קשישים, ילדים ואוכלוסיות מיוחדות, לטובת הרחבת השירותים הניתנים לאוכלוסיות אלו.

נוער וצעירים – הגדלת התמיכה לתנועות הנוער ופעילות לתנועות הנוער, הפעלת מרכז הצעירים החדש והקצאת משאבים להפעלתו ושגשוגו.

ההשקעה בתרבות ב-2020 תגדל בכ-1.1 מיליון ₪ ביחס ל-2019 לקיום אירועי תרבות ופנאי בדגש על אירועי הקיץ, ואירועים לאורך רחוב אחוזה, המותאמים לכלל טווח הגילאים.  לכך יתווסף בהמשך תקציב לפעילות עיר ללא אלימות ועוד. תקציב המלגות לסטודנטים בני העיר עלה ל-200 אש”ח תוך מתן מילגה בסך 10,000 ₪ לכל סטודנט בתמורה לשעות תרומה לקהילה ובשיתוף מפעל הפיס. תקציב הפעולות והתמיכות לעמותות נוער עלה בכ-200 אש”ח.

דואגים לניקיון העיר – כחלק מהמגמה לשפר את שירותי הניקיון בעיר הוגדלו תקציבי חזות העיר בתקציב 2020. תקציב האגף  עלה מ-68.7 מיליון ₪ לכ-71 מיליון ₪. תוספת זו תושקע בשיפור שירותי ניקיון הכוללים פינוי אשפה, פינוי גזם, הטמנה, מיחזור וגינון.

במקביל ביצעה העירייה תכנית התייעלות וצמצום מקיפה אשר חסכה במהלך 2019 כ – 25 מיליון ₪. התוכנית כללה הסדרת התקשרויות ומכרזים, צמצום תקני כח אדם, שימוש במשאבים פנים ארגוניים,  צמצום צי הרכבים, התייעלות אנרגטית ועוד.

ההתייעלות ביחידות הרשות כללה קיצוץ של 34 תקנים מוניציפאליים, אך מנגד גויסו סייעות ומלווי הסעות (כמתבקש עפ”י הנחיות משרד החינוך).

תקצוב השכר הוקטן ריאלית ביחס לשנת 2019 בסך של כ-5 מיליון ₪ וזאת כתוצאה מהתייעלות וצמצום תקנים. צמצמנו משמעותית העסקת יועצים לרבות יועצים משפטיים דבר שהביא לחיסכון של כ-1.6 מיליון ₪ ביחס ל-2019.

התקציב הבלתי רגיל (תקציב הפיתוח) של העירייה יעמוד בשנת 2020 על כ-130 מיליון ₪ המיועד למימון פיתוח תשתיות ופרויקטים ארוכי טווח וביניהם, הקמת מוסדות חינוך וגני ילדים, שדרוג כיתות ומרחבי לימוד בבתי הספר, סלילת כבישים ושבילי אופניים, עבודות מקיפות בתחומי ההנגשה והשקעות בטכנולוגיות מתקדמות במסגרת “עיר חכמה”, שיאפשרו את שיפור השירות לתושבים, תוך התייעלות וחסכון במשאבים.

בנוסף, כולל תקציב הפיתוח 2020 הקצאות של כ 2 מיליון ₪ לשדרוג רחוב אחוזה (כחלק מתוכנית רב שנתית), 19 מיליון ₪ לשידרוג ושיפוץ מוסדות החינוך במסגרת תוכנית אב ל-7 שנים, 2 מיליון לשדרוג מדרכות על פי תכנית אב כלל עירונית, 8 מיליון ₪ לשדרוג תאורת רחוב והתייעלות אנרגטית, וכמיליון ₪ להקמת מרכז מבקרים ומצפור (בשיתוף תאגיד המים).

העירייה המשיכה להפריש לפסק הדין שניתן בעניין השטחים המקורים סך של כ-4 מיליון ₪ וזאת עד לקבלת תוצאות הערעור שהגישה העירייה.

כתבות מהפורטל שיעניינו אתכם

יש לכם חדשות לחלוק איתנו?
נגישות