גני ילדים

שם גןגיל הגן פתיחת רישום תש”פכתובתמגמהמסלול
אגוז יול”א3גאולה 14מ”מיול”א
אדמונית-יולא5החרמון 1מ”מיול”א
אורנים – חב”ד4המייסדים 31ממ”ד חב”דעד 14:00
אילנות-יולא4אנילביץ’ 29ממ”דיול”א
איריס יול”א3נחשון 9מ”מיול”א
אלומות יול”א5אנילביץ’ 29ממ”דיול”א
אלונים יול”א45ההגנה 30מ”מיול”א
אמנון ותמר45בית הלל 6ממ”ד תורניעד 14:00
אנפה3סמטת הדס 6ממ”דעד 14:00
אנקור יול”א34הסייפן 10מ”מיול”א
אקליפטוס יול”א45מניה שוחט 7מ”מיול”א
ארז יול”א45ההגנה 30ממ”דיול”א
אשל3הר סיני 12מ”מעד 14:00
אתרוג יולא45ברנר 11ממ”דיול”א
ברוש45שברץ 12ממ”דעד 14:00
גיטרה יול”א3משה וילנסקי 64מ”מיול”א
גלבוע45בר אילן 67ממ”דעד 14:00
גפן יול”א3קלאוזנר 23מ”מיול”א
דגניות45המעלות 13מ”מעד 14:00
דובדבן יול”א45לסקוב 8ממ”דיול”א
דוכיפת-יול”א45רבוצקי 79מ”מיול”א
דפנה3חפץ חיים 10ממ”דעד 14:00
דקלים45אליעזר יפה 41מ”מעד 14:00
דרור יול”א4ויצמן 232מ”מיול”א
האלה-יול”א5הסייפן 12מ”מיול”א
הדס יול”א3הרצל 1ממ”דיול”א
הפרחים יול”א45בית שמאי 8מ”מיול”א
הצברים45השלום 31מ”מעד 14:00
הרדוף3גוטמן 4מ”מעד 14:00
השושנים יול”א3הר סיני 12מ”מיול”א
השלום יול”א3השלום 30מ”מיול”א
ויולה יול”א45משה וילנסקי 64מ”מיול”א
זמיר יול”א4יקינטון 6מ”מיול”א
חבצלת4 5משה דיין 61ממ”דעד 14:00
חוחית יול”א3יקינטון 6מ”מיול”א
חיטה3דוד אלעזר 17ממ”דעד 14:00
חיננית יול”א45הר סיני 12ממ”דיול”א
חמניה יול”א3חנקין 31ממ”דיול”א
חצוצרה יול”א45יעקב אורלנד 7מ”מיול”א
חרצית יול”א4מאפו 20מ”מיול”א
יסמין יול”א45שמריהו לוין 13מ”מיול”א
יערה יול”א45גוטמן 4מ”מיול”א
יקינטון45קרן היסוד 17מ”מעד 14:00
כחל יול”א3סמטת הדס 6ממ”דיול”א
לוטן5ברנדס 58מ”מיול”א
לילך יול”א45התחיה 41מ”מיול”א
מורן יול”א3קזן 20מ”מיול”א
מפוחית יול”א3יעקב אורלנד 7מ”מיול”א
מרגנית יול”א45לוי אשכול 18מ”מיול”א
נ.זמר ממ”ד חדש3משה וילנסקי 15ממ”דיול”א
נבל יול”א4משה וילנסקי 64מ”מיול”א
נורית יול”א45קזן 20מ”מיול”א
ניצן יול”א3ההגנה 28מ”מיול”א
נרקיס יול”א45אלי כהן 9מ”מיול”א
סביון יול”א45מגדל 60מ”מיול”א
סחלב4רבוצקי 79עד 14:00
סיגלית יול”א45ההגנה 28מ”מיול”א
45סייפן 12מ”מעד 14:00
סיתונית יולא45שברץ 12ממ”דיול”א
סנונית יול”א3צביה לובטקין 1מ”מיול”א
עגור יול”א34ויצמן 232מ”מיול”א
עירית יול”א5צביה לובטקין 1מ”מיול”א
ערבה יול”א3אלי כהן 9ממ”דיול”א
פעמונית יול”א45קרן היסוד 17מ”מיול”א
פרג יול”א5חשמונאים 40מ”מיול”א
פשוש יול”א3קזן 18ממ”דיול”א
צ’לו יול”א45משה וילנסקי 64מ”מיול”א
צופית יול”א45הפעמונים 32מ”מיול”א
צפורן-יול”א45בילו 30מ”מיול”א
קלרינט יול”א45יעקב אורלנד 7ממ”דיול”א
רותם יול”א45החרמון 1מ”מיול”א
רימון יול”א34הגליל 63ממ”דיול”א
רקפת יול”א4מכבי 64מ”מיול”א
שבולת – חב”ד5דוד אלעזר 17ממ”ד חב”דעד 14:00
שוהם יול”א45משה דיין 61ממ”דיול”א
שחף יול”א5ס. הדס 6מ”מיול”א
שיזף יול”א45פינס 5ממ”דיול”א
שיטה יול”א5דורי 17מ”מיול”א
שיקמים יול”א34דורי 17מ”מיול”א
שלדג יול”א532מ”מיול”א
שעורה יולא4אברבנאל 3ממ”דיול”א
שקד יול”א45הגליל 63מ”מיול”א
תאנה חב”ד3המייסדים 3ממ”ד חב”דעד 14:00
תות יול”א4הרצל 8מ”מיול”א
תמר45חפץ חיים 10ממ”דעד 14:00
תפוז יול”א3הר סיני 12ממ”דיול”א
תפוח-יול”א5אברבנאל 3ממ”דיול”א
נגישות