מועצה דתית

המועצה הדתית רעננה

קלאוזנר 18, רעננה

טלפון: 09-7431356 פקס: 09-7484482

מייל: mdt.rann@gmail.com

קבלת קהל
ב’, ד’, ה’ – 09:00-13:00

א’, ג’ – 09:00-13:00,  17:00-19:00

 

רב העיר
הרב יצחק פרץ
09-7431356

 

יו”ר מועצה דתית
אריה פרידמן
052-6793811

 

מנהלת מחלקת נישואין ומזכירת המועצה
מרים איצקוביץ
09-7431356

 

מנהל מחלקת כשרות
הרב בנימין שטיין
050-5573162

 

יו”ר עמותת חברת קדישא רעננה
מאיר קצין
09-7454167

 

נגישות